PUT MADOR S.C.

Polityka prywatności

czytaj więcej

Typ szufladowy

Szufladowy 

Zastosowanie
Urządzenie do automatycznego poboru próbek materiałów sypkich znajduje zastosowanie w:
  • elektrowniach
  • elektrociepłowniach
  • cementowniach
  • kopalniach
Urządzenie służy do poboru próbek węgla, rudy miedzi, piasku, cementu oraz innych materiałów sypkich
Zasada działania
Pobór próbek odbywa się podczas ruchu roboczego szuflad w czasie pracy przenośnika. Po uruchomieniu urządzenia następuje napełnienie szuflad materiałem pobranym z przekroju strugi, poczym następuje zgarnianie materiału przez daszki z szuflady. Opróżnienie szuflad następuje poprzez otwarcie dna. Materiał jest wysypywany na urządzenie dozujące materiał do kruszarki. Próbka mielona jest w kruszarce 2 lub 4 walcowej do wymaganego uziarnienia, a następnie pomniejszana do wielkości wymaganej przez normę PN-90/G-04502 oraz normy ISO 13039. Nadmiar materiału powraca na pracujący przenośnik.

Podstawowe parametry techniczne:

Zasilanie
380V 50Hz lub 500V
Moc
Od 9 - 15kW
Częstotliwość poboru próbek
od 30 do dowolnej częstotliwości
Czas trawnia pełnego cyklu pobierania próbki
ok. 30 sekund
Zalety
Mechaniczny pobór próbek w cyklu automatycznym powoduje bez obsługowy pobór. Nie stwarza zagrożeń powstających podczas poboru próbek przy ruchu przenośnika taśmowego. Programowalny mikroprocesor układu sterowania pozwala na automatyczny pobór próbek, w zależności od ilości wagonów, masy materiałów, programując odstępy czasowe poboru próbek. System wyposażane są w sterowniki Simatic, Alan Bradley, Mitsubichi, Schneider Elektric w zalezności od wymagań Inwestora.Sterowniki można zintegrować z centralnym systemem sterowania.
Maksymalne ziarno wstępne
do 80 mm
Minimalne uziarnienie wyjściowe
od 2,0 do 4 mm
Wydajność
2 Mg
Informacje niezbędne do doboru urządzenia
  • i ilość materiału do pobrania
  • Plan usytuowania przenośników taśmowych, miejsca przesypów
  • Możliwości i wymagania dotyczące umieszczenia sterowania
  • Rodzaj, usytuowanie urządzeń dodatkowych (kruszarki, młynki, dzielniki próby)