Lorem ipsum Dolor

acteur dolor amet hender, ventatis hon diam

czytaj więcej

Lorem ipsum Dolor

acteur dolor amet hender, ventatis hon diam

czytaj więcej

Opinie klientów o naszych usługach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.

Jan Kowalski, Rybnik

Typ szufladowy

 

Zastosowanie
Urządzenie do automatycznego poboru próbek materiałów sypkich znajduje zastosowanie w:
  • elektrowniach
  • elektrociepłowniach
  • cementowniach
  • kopalniach
Urządzenie służy do poboru próbek węgla, rudy miedzi, piasku, cementu oraz innych materiałów sypkich
Zasada działania
Pobór próbek odbywa się podczas ruchu roboczego szuflad w czasie pracy przenośnika. Po uruchomieniu urządzenia następuje napełnienie szuflad materiałem pobranym z przekroju strugi, poczym następuje zgarnianie materiału przez daszki z szuflady. Opróżnienie szuflad następuje poprzez otwarcie dna. Materiał jest wysypywany na urządzenie dozujące materiał do kruszarki. Próbka mielona jest w kruszarce 2 lub 4 walcowej do wymaganego uziarnienia, a następnie pomniejszana do wielkości wymaganej przez normę PN-90/G-04502 oraz normy ISO 13039. Nadmiar materiału powraca na pracujący przenośnik.
Podstawowe parametry techniczne:
Zasilanie
380V 50Hz lub 500V
Moc
Od 9 - 15kW
Częstotliwość poboru próbek
od 30 do dowolnej częstotliwości
Czas trawnia pełnego cyklu pobierania próbki
ok. 30 sekund
Zalety
Mechaniczny pobór próbek w cyklu automatycznym powoduje bez obsługowy pobór. Nie stwarza zagrożeń powstających podczas poboru próbek przy ruchu przenośnika taśmowego. Programowalny mikroprocesor układu sterowania pozwala na automatyczny pobór próbek, w zależności od ilości wagonów, masy materiałów, programując odstępy czasowe poboru próbek. System wyposażane są w sterowniki Simatic, Alan Bradley, Mitsubichi, Schneider Elektric w zalezności od wymagań Inwestora.Sterowniki można zintegrować z centralnym systemem sterowania.
Maksymalne ziarno wstępne
do 80 mm
Minimalne uziarnienie wyjściowe
od 2,0 do 4 mm
Wydajność
2 Mg
Informacje niezbędne do doboru urządzenia
  • i ilość materiału do pobrania
  • Plan usytuowania przenośników taśmowych, miejsca przesypów
  • Możliwości i wymagania dotyczące umieszczenia sterowania
  • Rodzaj, usytuowanie urządzeń dodatkowych (kruszarki, młynki, dzielniki próby)