PUT MADOR S.C.

Polityka prywatności

czytaj więcej

Typ czerpakowy

 

Zastosowanie
Urządzenie do automatycznego poboru próbek materiałów sypkich znajduje zastosowanie w:
  • elektrowniach
  • elektrociepłowniach
  • cementowniach
  • kopalniach
Urządzenie służy do poboru próbek węgla, rudy miedzi, piasku, cementu oraz innych materiałów sypkich
Zasada działania
Pobór próbek odbywa się podczas ruchu roboczego próbobiornika czerpakowego w czasie pracy przenośnika. Probobiornik porusza się równolegle do bębna zrzutowego pobierając próbkę z całej szerokości strugi.

Podstawowe parametry techniczne:

Zasilanie
Po uruchomieniu urządzenia Próbobiornik przejeżdża otwarty pod strugą na końcu trasy następuje zamknięcie dna. W ruchu powrotnym następuje pobór próbki. Następnie otwiera się dno czerpaka. Materiał jest wysypywany na urządzenie dozujące materiał do kruszarki. Próbka mielona jest w kruszarce 2 lub 4 walcowej do wymaganego uziarnienia, pomniejszana do wielkości wymaganej przez normę PN-90/G-04502. Nadmiar materiału powraca na pracujący przenośnik.
Moc
Od 9 - 15kW
Częstotliwość poboru próbek
minimalna 30 sekund
Czas trawnia pełnego cyklu pobierania próbki
ok. 30 sekund
Zalety
Mechaniczny pobór próbek w cyklu automatycznym powoduje bez obsługowy pobór. Nie stwarza zagrożeń powstających podczas poboru próbek przy ruchu przenośnika taśmowego. Programowalny mikroprocesor układu sterowania pozwala na automatyczny pobór próbek, w zależności od ilości wagonów, masy materiałów, programując odstępy czasowe poboru próbek. System wyposażane są w sterowniki Simatic, Alan Bradley, Mitsubichi, Schneider Elektric w zalezności od wymagań Inwestora.Sterowniki można zintegrować z centralnym systemem sterowania.
Maksymalne ziarno wstępne
do 80 mm
Minimalne uziarnienie wyjściowe
od 2,0 do 4 mm
Wydajność
2 Mg
Informacje niezbędne do doboru urządzenia
  • Rodzaj i ilość materiału do pobrania
  • Plan usytuowania przenośników taśmowych, miejsca przesypów
  • Możliwości i wymagania dotyczące umieszczenia sterowania
  • Rodzaj, usytuowanie urządzeń dodatkowych (kruszarki, młynki, dzielniki próby)