PUT MADOR S.C.

Polityka prywatności

czytaj więcej

Wagi przenośnikowe

Tab2

System I 400/410 wnosi rozwiązania dla różnych problemów związanych z integracją systemów ważenia w procesy przemysłowe. Składa się z trzech podstawowych elementów opartych na architekturze magistrali terenowej CANopen. Są to:

 • terminal graficzny,
 • podłączony transmiter lub transmitery wag,
 • brama (gateway) magistrali terenowej.

Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie trzech podstawowych konfiguracji opisanych poniżej.

W pierwszej konfiguracji terminal graficzny zapewnia pełne zarządzanie systemem ważenia i kontroli różnych elementów automatycznych za pomocą aplikacji standardowej lub opracowanej specjalnie do potrzeb. Taka konfiguracja stanowi kompletny i niezależny system ważenia. W drugiej konfiguracji dodanie bramy (gateway) magistrali terenowej umożliwia aplikacji klienta zarządzanie całością lub częścią procesu z wykorzystaniem funkcji specjalnych związanych z ważeniem i ewentualnie bezpośrednio podłączonej automatyki. Taka konfiguracja zapewnia uzyskanienie zależnego systemu ważenia z centralną obsługą danych. W przypadku, kiedy system klienta zapewnia integrację aplikacji i obsługi pomiaru, może zastępować terminal graficzny. Trzecia konfiguracja składa się wyłącznie z zespołu transmiterów sterowanych bezpośrednio przez aplikację klienta.

W najprostszych zastosowaniach transmiter może być zintegrowany z terminalem, przekształcając się w miernik wagi z pełnym zachowaniem osiągów funkcjonalnych. System I 400 może być wykorzystywany w różnych dziedzinach zastosowań:

 • Regulacja wydatku załadunku lub rozładunku, dozowanie mieszanin, programy SDU,MDU
 • Ważenie dynamiczne, programy SBS iMBS
 • Waga przesypowa cykliczna, programABS
 • Ważenie silosów, programWLC
 • Pakowanie (napełnianie beczek, worków) program GFS
 • Kontrola ciężaru, programy CKW,AQP
 • Dozowanie dynamiczne, program WBF
 • Terminal samoobsługowy, program DOT

MIERNIK GRAFICZNY I410 D

 Miernik graficzny I 410 D jest elementem gamy PRECIAMOLEN I 400/410. Stanowi centralny element systemu, będąc interfejsem komunikacyjnym człowiek/maszyna. Dwiema głównymi rolami pełnionymi przez miernik graficzny I 410 D jest zapewnienie działania aplikacji ważenia, to znaczy zarządzania, kontroli i sterowania różnymi transmiterami, które są do niego podłączone, oraz komunikacji z wykorzystaniem magistrali terenowej. Posiada obszerną bibliotekę oprogramowania zapewniającego spełnienie klasycznych wymagań w zakresie dozowania, załadunku, rozładunku, kontroli tolerancji, kontroli progów. Dodatkowo, dzięki zapleczu programowemu zorientowanemu na automatyzację, PRECIA-MOLEN może opracować specjalne aplikacje idealnie dostosowane do :

 • istniejącego wyposażenia (automat, magistrala terenowa, protokół),
 • funkcji specjalnych (sterowanie urządzeniami peryferyjnymi linii produkcyjnej, pobieranie i przetwarzanie danych),
 • połączeń informatycznych (przesyłanie i zdalne przetwarzaniedanych).    
   
  Może być wyposażony w różne akcesoria zapewniające uzupełnienie głównych zadań :
 • do dwóch urządzeń komunikacyjnych (RS 232, RS 422/485, USB szeregowy lub kluczUSB),
 • do czterech urządzeń wejścia/wyjścia (2 wejścia / 4 wyjścia TOR lub wyjście analogowe 4-20mA),
 • jedno urządzenie do przechowywania danych (DSD) w celu zapewnienia zachowania historii ważenia w przypadku metrologiiprawnej,
 • moduł Ethernet, moduł Profibus DP, DeviceNet.

Port klucza USB, obok klasycznego przeznaczenia związanego z przenoszeniem danych, umożliwia również łatwą aktualizację aplikacji i transfer tekstów komunikacji człowiek/maszyna umożliwiający łatwe dostosowanie do dziedziny zastosowania, języka, itd.

Miernik posiada zintegrowana kartę transmitera (przetwornika) I 400 TB będącego elementem gamy PRECIA-MOLEN I 400/410 oraz wyposażony jest w kartę CIC 439 do przetwarzania impulsów z czujnika ruchu. Główne funkcje transmitera I 400 :

 • zapewnienie podłączenia bezpośredniego 1 do 4 czujników (lub 6 do 8 czujników za pomocą zewnętrznego modułu podłączeniowego), co umożliwia instalację w pobliżu pomostuwagowego,
 • konwersja sygnału analogowego pomiaru na sygnał cyfrowy i wymiana informacji przez magistralę terenową,
 • wszystkie funkcje ważenia na wadze : tarowanie, zerowanie, stabilność pomiaru, stałe obliczanie wydajności z konfiguracją czasu reakcji, kalibracja wielozakresowa, obliczanie ciężaru dla różnych działek, wartości progowe, optymalizacja załadunku, funkcje związane z ważeniemdynamicznym

POMOST WAGOWY TAB 2

Na sztywnej ramie spoczywającej na konstrukcji nośnej przenośnika za pomocą cięgien, na czterech czujnikach tensometrycznych jest mocowany pomost wagi TAB2. Ze względu na zastosowany system łożyskowania, na czujniki działają wyłącznie siły pochodzące od ważonego ciężaru – pomost utrzymywany jest na miejscu za pomocą stabilizatorów. Rozwiązanie to całkowicie eliminuje wpływ sztywności i naciągu taśmy w obszarze pomostu, co ma ogromne znaczenie dla uzyskiwania dużej dokładności ważenia zwłaszcza dla długich przenośników, dużych wydajności i dużych prędkości taśmy. Wagi TAB wykonywane są z dwoma, trzema lub wielomazestawami krążnikowymi. Nasze pomosty nie zawierają żadnych dźwigni ani elementów ruchomych, co gwarantuje wysoką precyzję i łatwość utrzymania. Pomost wyposażony jest w podłużne półki służące do umieszczania wzorców masy podczas kalibracji. W celu uzyskania oczekiwanej dokładności ważenia taśmociąg spełniać musi następujące kryteria:

 • W strefie ważenia (2 zestawy przed i za wagą) nie mogą znajdować się krążniki prowadzącetaśmę.
 • W strefie ważenia zostaną zainstalowane krążniki w wykonaniu przystosowanym do urządzeńwagowych.
 • Taśmociąg musi być wyposażony w system zapewniający stały naciągtaśmy.
 • Taśma musi składać się z odcinków o jednakowej konstrukcji i musi być łączona przezwulkanizowanie.

Standardowo pomost jest malowany proszkowo. Powłoka lakiernicza zapewnia ochronę o korozyjności klasy C3.

CZUJNIK TENSOMETRYCZNY

     Czujnik BBL zbudowany jest z korpusu osłoniętego nierdzewnym mieszkiem. Spawanie mieszków do korpusu zapewnia hermetyczność czujnika i stopień ochrony IP68. Klasa dokładności C3 pozwala na stosowanie czujnika BBL w warunkach przemysłowych gdzie wymagana jest wysoka dokładność. Czujniki podpięte są bezpośrednio do aluminiowej puszki połączeniowej CPR4 o stopniu ochrony IP 67. Funkcja pomiaru prędkości jest realizowana z wykorzystaniem czujnika zbliżenia zwanego dromometrem. Dromometr składa się z indukcyjnego czujnika zbliżeniowego umieszczonego naprzeciw elementu w postaci występu zwanego chorągiewką. Czujnik wysyła impuls przy każdym obrocie elementu obrotowego związanym z przemieszczaniem się taśmy: bęben, rolka, wał silnika. Ciąg sygnałów nadawanych przez dromometr pozwala zmierzyć okres elementu obrotowego a następnie obliczyć prędkość. Najlepsze rezultaty pomiarowe uzyskuje się przy montażu dromometru na bębnie zwrotnym o dużej średnicy lub bębnach przy naciągach taśmy.

 

APLIKACJA MBS - WAGA PRZENOŚNIKOWA

 

Sterowanie i zarządzanie 8 wagami taśmociągowymi przy pomocy jednego terminala graficznego. Na ekranie podstawowym aplikacji mogą być wyświetlane nazwa wagi, stan pracy oraz w zależności od konfiguracji następujące parametry każdej wagi:

 • Wydajność chwilowa
 • Wydajność średnia
 • Ciężar materiału na metr taśmy
 • Prędkość liniowa taśmy
 • Licznik pomocniczy kasowalny
 • Licznik główny nie kasowalny
 • Licznik dodatkowy kasowalny
 • Data godzina
 • Nazwa wagi
 • Alarmy dotyczące zaburzeń w pracywagi

Podstawowe realizowane funkcje to : 

 • zerowanie automatyczne i pół-automatyczne wszystkich wag,
 • zerowanie segmentowe,
 • kasowanie liczników wszystkich wag,
 • program nadzorowania produkcji
 • zarządzanie produkcją.

 

Dokładność pomiaru określa się względem przepływającego ciężaru niezależnie od chwilowych zmian

wydajności w zakresie od 0 do wydajności cechowania w określonych zakresach.

 

Przykładowo :

Dla przepływu 1600 t/h na przenośnikach o szerokości taśmy 1200 mm gwarantujemy:

±0,5%                pomiędzy             800 t/h a 240t/h

± 800kg/h            pomiędzy             240 t/h a 0

Dla wagi legalizowanej należy zapewnić możliwość wykonania prób materiałowych oraz dostępność nieautomatycznej wagi kontrolnej o znanych błędach.

 

Ilość materiału potrzebnego do wykonania jednej próby podczas oceny zgodności (legalizacji) określa się mianem minimalnej masy sumowania.

Według instrukcji WELMEC R 50-1 minimalna masa sumowania nie może być mniejsza niż największa z pośród trzech wartości:

-   2% masy zsumowanej podczas 1 godziny pracy z wydajnością maksymalną,

-   masy zsumowanej podczas jednego obrotu taśmy z maksymalną wydajnością,

-   400 działek liczydła głównego

Ilość prób podczas oceny zgodności (legalizacji) może wynosić od 3 do 10.